Jesteśmy na FB

Jesteśmy na FBSobota, 19 Czerwiec 2021

restauracja dzikowiec

 

Nasi Partnerzy

boguszow gorce herb z podpisem

mj-9-45

Klub Narciarstwa Alpejskiego Dzikowiec

Logo SKI TEAM blue

dzikowiec

Nadleśnictwo Wałbrzych

Nadleśnictwo Kamienna Góra

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko kierownicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
Drukuj Email

Nabór na stanowisko Kierownik zespołu.


Wymagania niezbędne:
    1. Wykształcenie wyższe.
    2. Minimum 5-letni staż pracy.
    3. Znajomość przepisów prawa z zakresu: dozoru technicznego, prawo
budowlane, zamówienia publiczne, finansów publicznych.
    4. Umiejętność organizacji własnej pracy.
    5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
    6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Wymagania dodatkowe:
    1. Uprawnienia do obsługi i konserwacji kolei linowej i wyciągu
talerzykowego.
    2. Uprawnienia do pracy na wysokości.
    3. Prawo jazdy kat. B.
    4. Umiejętność jazdy na nartach.
    5. Umiejętność pracowania w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
       - kierowanie  działalnością  OSR „Dzikowiec”,
       - kierowanie pracami podległych pracowników względem maszyn i
urządzeń objętych dozorem TDT, w szczególności przygotowanie do badań
okresowych, kontrolnych i doraźnych,
       - przygotowanie obiektu odpowiednio do sezonu letniego i zimowego,
       - projektowanie regulaminów użytkowania, udostępniania
poszczególnych urządzeń, obiektów i tras,
       - prowadzenie spraw serwisowych i konserwacyjnych zgodnie z
harmonogramem,
       - projektowanie i realizacja planu finansowego OSR Dzikowiec,
       - nadzór i rozliczanie kasy systemu kasowego.
       Praca na obiekcie OSR „Dzikowiec” w pomieszczeniach budynku obsługi
ruch turystycznego oraz pozostałych  technicznych pomieszczeniach, także na
zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca na wysokości. Praca
wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi. Praca przy monitorze ekranowym.

SZCZEGÓŁY:
http://bip.osir-boguszow.eu/userfiles/file/2020/ogloszenie_o_naborze_080920.pdf

 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Dzikowiec"
ul. Sportowa
58-372 Boguszów-Gorce
tel. 74-8447-032

www.dzikowiec.info

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1
58-371 Boguszów-Gorce
tel. 74/844 03 05

WWW OSiR Boguszów-Gorce