Jesteśmy na FB

Jesteśmy na FBPiątek, 03 Kwiecień 2020

Restauracja

Zapraszamy do restauracji
mieszczącej się
w Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego

restauracja dzikowiec

Czynne: wtorek-niedziela 10-21 

Tel. 577-824-624

 

Nasi Partnerzy

mj-9-45

Klub Narciarstwa Alpejskiego Dzikowiec

willisport200

TimingDays

WOŚP

 

dzikowiec

Regulamin Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego
Drukuj Email
powrót do ofertypowrót do oferty powrót na głównąpowrót na główną

 

 

Regulamin Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"

Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całego Ośrodka sportowo – rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" i reguluje zasady korzystania z przejazdów koleją , wyciągu narciarskiego oraz ze znajdujących się na terenie Ośrodka atrakcji sportowych, tras zjazdowych i biegowych.

Wejście na teren Ośrodka sportowo – rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się w kasach biletowych na dolnej stacji.

Kolej linowa krzesełkowa jest czynna w sezonie zimowym oraz w weekendy sezonu letniego, za wyjątkiem dni 1 listopada oraz okresów planowanych przerw technologicznych, o których czasie Zarządca Ośrodka informuje co najmniej na siedem dni przed ich wystąpieniem.

Osoby przebywające na terenie Ośrodka "Góra Dzikowiec" powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób. Osoby powodujące celowe niszczenie mienia Ośrodka zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej i karnej na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawne.

Użytkownik winien przed rozpoczęciem korzystania z kolei linowej, wyciągu narciarskiego, tras zjazdowych i biegowych, tras rowerowych, trasy downhill oraz innych atrakcji sportowych, zapoznać się z Regulaminem danej atrakcji.

Zabronione jest korzystanie z trasy i innych urządzeń sportowych po spożyciu środków odurzających lub alkoholu, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Zabronione jest wnoszenie na teren ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawanie i wyrzucanie nieczystości w miejscach niedozwolonych.

Użytkownicy trasy zjazdowej, stoku, tras biegowych, tras rowerowych, trasy downhill zobowiązani są do przestrzegania znaków umieszczonych na trasie,

Trasa zjazdowa i stok ograniczone są naturalnymi granicami lasu, brzegami nasypów, ogrodzeniami z siatek lub taśm, tyczkami lub w inny widoczny sposób. W przypadku, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania śniegu) granice trasy zjazdowej wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie przez ratraki.

Trasa zjazdowa rozpoczyna się na wysokościach górnego peronu kolei krzesełkowej i górnej trasie wyciągu narciarskiego, a kończy przed wejściem na peron do stacji dolnej kolei i wyciągu. Jazda poza trasą zjazdową lub po trasie zamkniętej, jest zabroniona.

Trasa zjazdowa i stok otwarte są w czasie funkcjonowania kolei i wyciągu dla pasażerów i 30 minut po godzinie ostatniego wjazdu kolei. Poza tymi godzinami trasa jest zamknięta dla ruchu.

Na trasie zjazdowej i stoku w czasie ich otwarcia dla ruchu, może pojawić się oznakowany skuter GOPR albo oznakowany skuter obsługi Ośrodka lub ratrak jadące na sygnałach świetlnych lub akustycznych. Pojazdy te mają bezwzględne pierwszeństwo niezależnie od kierunku jazdy.

Zespół ratowniczy jadący na nartach ze środkiem transportu ma bezwzględne pierwszeństwo na trasie zjazdowej.

Trasa zjazdowa może być okresowo zamykana w całości lub częściowo w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się  wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.

Zabrania się wjeżdżania bez uzgodnienia na trasę ustawionych slalomów treningowych i na obszar wydzielonych terenów ćwiczebnych.

Ustawianie na trasie zjazdowej slalomów i wydzielenie terenów ćwiczebnych wymaga uzgodnienia warunków i uzyskania zgody Zarządcy Ośrodka.

W godzinach, w których czynna jest trasa zjazdowa, trasy biegowe i trasa downhill, zabronione jest poruszanie się po nich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok.

Poza godzinami, w których czynna jest trasa zjazdowa, na trasach biegowych i na trasie downhill poruszanie się po nich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań i sanek, pieszo, a także podchodzenie jej poboczem na nartach z pomocą fok możliwe jest tylko za zgodą Zarządcy Ośrodka.

Za skutki wypadków zaistniałych na trasie zjazdowej, i trasie downhill poza godzinami otwarcia dla ruchu trasy zjazdowej i trasy downhill oraz za szkody spowodowane nie przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, Zarządca Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku niejasności obsługa Ośrodka udziela pełnych informacji

Nieprzestrzeganie Regulaminów Ośrodka sportowo – rekreacyjnego "Góra Dzikowiec" może być przyczyną odmowy przewozu koleją, korzystania z wyciągu narciarskiego, korzystania z tras.

Zarządca
Ośrodka sportowo – rekreacyjnego
"Góra Dzikowiec"

 

 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Dzikowiec"
ul. Sportowa
58-372 Boguszów-Gorce
tel. 74-8447-032

www.dzikowiec.info

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
tel. 74-844-94-11

www.zgm.boguszow.com.pl